Huishoudelijke goederen en vermaak

In de vroege 20e eeuw vond er ook een de steeds massalere productie en consumptie van gebruiksgoederen plaats. Snelle sportwagens, tijdschriften, huishoudelijke apparatuur en chique kleding beleefden een grote populariteit. Massacommunicatie wees het publiek op de nieuwste trends en de laatste hebbedingen. Sinds deze tijd is consumeren één van de grote drijfveren van onze samenlevingen.

Luxe consumptiegoederen

De snelle output van goederen uit de verbeterde fabrieken brachten gewilde consumptiegoederen binnen het bereik van velen. Deze goederen waren vaak gebaseerd op de luxe en artistieke producten die daarvoor alleen door de rijkste klassen werden gekocht. Nu kon iedereen die een beetje geld had een bank met zijden kussens, een japon volgens de laatste mode, een stalamp van messing of een porseleinen serviesgoed aanschaffen.

Ook de nieuwe uitvindingen van die tijd werden snel massaal gemaakt en gekocht. Telefoons, gloeilampen en fietsen werden juist door hun nieuwigheid gewilde artikelen. De aanleg van elektrische leidingen en de snelle uitbreiding van het aantal apparaten maakten het veel makkelijker om het huishouden te doen. Deze apparaten zouden op den duur goedkoper worden dan de dienstmeiden en knechten die tot dan toe het meeste werk in huis deden.

De vermaakindustrie

Ook entertainment, dat tot nu toe op kleine schaal door creatieve individuen was geproduceerd, werd nu gemaakt en geadverteerd door grote bedrijven.

Populaire cabaretshows, films en populaire muziek werd op steeds meer plekken opgevoerd. Deze soorten vermaak werden gemarketed aan het grote publiek, niet aan een rijke bovenklasse. Door de erkenning van het belang van lichaamsbeweging en meer vrije tijd werden sportartikelen en sportwedstrijden populair. Moderne vindingen zoals grammofoons, camera’s en snelle racewagens zorgden voor het ontstaan van nieuwe tijdsbestedingen.